Sevgili yaptığı açıklamada 26-28 Kasım tarihlerinde online gerçekleşecek kongrede birçok ülkeden katılımcının Covid-19 mücadelesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.
Dünya genelinde birçok bakan ve üst düzey yöneticinin de konuşmacı olarak iştirak edeceği panele Siirt’i temsilen katılacağını belirten Sevgili şunları söyledi,
“Dünya İslam Sağlık Birliği (WIHU) 2020 kongresi sağlın nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bu panelde, Pandemilerde Kişisel ve Toplumsal Psikoloji, Pandemilerin Çalışma Hayatına ve Ekonomiye Etkileri, Pandemilerde İletişim ve Medya, Pandemilerde Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler, Pandemi ve Yeni Dünya Düzeni, Pandemilerde Dezavantajlı Gruplar (Yaşlılar, Gençler, Çocuklar), Pandemide Ticari, Teknolojik Fırsatlar ve İnovasyon, Pandemilerde Sosyal Güvenlik, Sağlık YÖnetimi ve Sağlık Sistemi Yeterliliği, Covid-19 Tedavi Yolları ve Tecrübe Paylaşımı, Pandemilerde Aşı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Geleneksel Tıp uygulama, Pandemilerde Tedarik Zinciri YÖnetimi, Pandemi ve Tıp/Sağlık Eğitimi, Covid'19 Hasta Bakımı ve Filyasyon, Pandemide Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Pandemilerde Sağlık Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmaları konularını ele alacağız.
Siirt’i temsilen katılacağım bu panelde ilimizin de sorunlarını gündeme getirme fırsatımız olacaktır.” dedi.