Siirt Üniversitesi 62 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Duyuruda, alınacak işçilerin Siirt Merkez’de ikamet ediyor olma şartı aranması tepkileri de beraberinde getirdi.
Kurtalan’da ikamet edenlerin Siirt İli sınırlarında olmalarına rağmen işçi alımına başvuruda bulunamamaları vatandaşların tepkisine neden oldu.
20 Ekimde başvuruların sonlanacağını hatırlatan vatandaşlar, bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini belirterek,
“Bu karar tamamen siyasidir. Siirt Merkez’de ikamet edemeyenler neden Siirt ili sınırlarında bulunan üniversiteye işçi alımına başvuramıyorlar. Kurtalan’ın yöneticilerine ve siyasilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hakkımızı savunun, bu hatadan geri dönülmesi için gereken girişimleri başlatın” açıklamasında bulundular.
“KARAR HUKUKA AYKIRI”
Bir aday, 09/08/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler." hükmünün iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay İDDK'nun E:2013/4868, K:2015/3642 sayılı kararıyla, bu şekilde bir ikametgah sınırlamasının ancak kanunla yapılacağı belirtti ve düzenlemeyi iptal etti.
İşkur bu karar üzerine, 26 Mart 2016 tarihinden itibaren, ilanlarda yer alan ikametgah sınırlamalarını kaldırıldı.
Siirt İşkur Müdürlüğü’nün Danıştay’ın kararına uyması bekleniyor.