angunhalil @ gmail.com

Siirt Milletvekili sevgili Osman Ören Hocayı şu son günlerde, gerek whatsapp durumlarında gerek sosyal medya hesaplarında gerek yerel ve ulusal basında olağanüstü bir şirinlik içinde koştururken izliyorum. Maşallah sevgili vekilimiz bir takım komisyonlarda görev alarak, faal bir milletvekili portresi çizmektedir.
Pek tabiki bir milletvekilinin başarı ve performansı için bu gibi etkin görevler çok önemlidir.
İşte tam bu noktada, vekillerimiz seçildikleri yörelerin sorunlarını aktarmak ve bu sorunların izlenmesi görevini yapacak olan sivil bir inisiyatife de ihtiyacı vardır. Bu söz konusu sivil inisiyatifi, milletvekillerinin mensup bulunduğu siyasi partiye bırakmamak lazım; çünkü milletvekilleri belli bir siyasi görüş ve kanaldan ziyade, bütün bir toplumu kucaklayan bir anlayışın ürünü olarak hizmet yapmalıdırlar.
Bir çok ilde bir sivil inisiyatif olarak kurulan “Milletvekili İzleme Komiteleri " oluşturulmuş ve kurulan illerde de milletvekillerinin yereldeki başarıları level atladığı görülmektedir. Siirt için de böyle bir sivil oluşumun milletvekillerimize çok yararlı olacağını, onları izlerken, aynı zamanda onlara yol göstereceğini, bir anlamda onların performansının değerlendirilmesi yanında onların yapabilirliliklerini daha da artıracağına inanıyorum.
Bu oluşum ile kimsenin şahsi ve siyasi başarılarına gölge düşmeyeceği gibi, başarı memleketimizin başarısı olmalı, hizmette, üç beş tane siyasi dalkavuğa değil, toplumun geneline yapılan hizmet olmalı! Profesyonel anlamda kamu hizmetinin, sivil birlikteliklerle başarıyı getireceğine inandığımız için bu düşüncelerimizi zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Bu oluşum ile siyasi ve kişisel kaprislerinden sıyrılmış, akademik kariyere haiz ve bizi daha iyi temsil edeceklerini bizleri daha iyi anlayacaklarına inanıyorum.
Bir milletvekili meclis çalışmaları ve yasama görevinden arta kalan zamanlarında, pek tabiki seçildiği yörenin sorunlarıyla boğuşup, onları çözme noktasında devletle halk arasında adeta katalizör bir lokomotif güç olacaktır.
Başta da belirttiğim gibi birçok sosyal ağ, yerel ve ulusal basından takip etme fırsatı buluyorum. Sosyal medya hesabında son paylaştığı bir paylaşım ile maalesef görev yaptığı iki dönem hiç bir faaliyetlerinin olmadığı, kamuoyuna sadece sosyal ağ ve basın üzerinden çalıştıkları izlenimi verirken, 20 yıllık iktidarları boyunca Siirt'e gerek Osman hoca ve önceki milletvekilleri hiç bir hizmet yapmadıkları sayın Cumhurbaşkanına sunmuş olduğu 26 maddelik İlin ihtiyaçlarının sıralandığı liste ile anlaşılıyor.
Sosyal medya hesabında paylaştığı 26 maddelik sorun ve sıkıntılar Siirt'in kronikleşmiş sorunları olduğu ve 20 yıldır bu sorunları dillendirilir. Bu sorunların başında kara ve hava taşımacılığı, sağlıkta doktor yetersizliği, içme suyu, eğitim tesisleri ve eğitimci yetersizlikleri başta geliyor.
Demek ki bir milletvekilinin başarısı, temsil eteği yöreyle doğrudan veya dolaylı yollarla temasına bağlıdır. Bir milletvekilinin başarısının kriteri salt kanunun verdiği görev ve sorumluluklarla ortaya konamaz.
Yani bir milletvekilinin başarısı sadece TBMM oturumlarına katılım olarak tanımlanamaz.