semihgul25 @ hotmail.com

Bacasız fabrika olarak adlandırılan üniversiteler, kuruldukları şehirlerde sosyo-kültürel ve ekonomik yönden olumlu etkileri ile şüphesiz çok önemli bir yere sahiptir.
Kurtalan ilçemiz ise Siirt'in en büyük ilçesi olup diğer 5 ilçenin (Tillo, Baykan, Şirvan, Eruh, Pervari) toplamına bile 4 bin nüfus farkıyla en zirvede yer almaktadır. Kurtalan, önemli karayolu üzerinde yer almasının yanı sıra, Demir Yolu ile meşhur Kurtalan Ekspresi trenin son durağa sahip olması, her ne kadar gerekli randımanı sağlayamıyor olsa da Siirt havaalanına 15 km, Batman Havalanına ise 55 km uzaklıkta olması ile ulaşım sorunu olmayan ve ulaşımda çeşitlilik bakımından en zengin ilçelerden biridir.
2009 yılında yayınlanan üniversite tercih kılavuzunda Kurtalan sağlık meslek yüksek okulu yer almıştır. Ama maalesef bu defa dışardan değil, Kurtalan siyasetçisi diye kendini tanımlayan, kendisinin zihniyeti bozuk olduğundan; Kurtalan'a üniversite gelirse ahlak bozulur düşüncesiyle ilçemizin bu yatırımına engel olunmuştur. Ve malesef bu yüksek okul Kurtalan'dan alınarak Siirt'e kaydırılmıştır. Daha sonra gelen tepkiler üzerine 2 yıllık göstermelik bir turizm bölümü açılmıştır.
Yahu Kurtalan ilçedir, ilçelerde fakülte olur mu diyen olur mu bilmem ama; öyle diyen varsa da örneklerle bu itirazı çürütmek mümkündür. Şöyle ki Manisa'nın Demirci ilçesi 20678 nüfusa sahip olup Eğitim Fakültesi bulunan ilçelerimizdendir. Yine Rize Derepazarı kaymakamı hemşerimiz Ali İkram Tuna iken yanına ropörtaj yapmaya gittiğimde, 9365 nüfuslu bu ilçede Denizcilik fakültesini gözlerimle gördüm. Dolayısıyla Kurtalan'a fakülte kurulması için hiç bir engel yok, tabi zihinlerdeki engelleri saymazsak...
Kurtalan, Siirt ve bölgenin tahıl ambarı konumundadır.
Toprak Mahsulleri Ofisinin yerleşkesi, kapsadığı alan, özel teşebbüsün filo yatırımları gibi gerçekleri göz önünde bulundurursak bu anlamda Kurtalan'ın potansiyelini kavramış oluruz. Ayrıca hayvancılık konusunda da Kurtalan çok çok ileri bir düzeydedir. Mesela büyükbaş hayvancılıkta Kayabağlar beldemiz ve kooperatif çalışmaları Kurtalan ilçemizin bu konuda da önemini göstermektedir.
Zaman zaman ziraat ile veterinerlik fakülteleri gündeme gelmiştir. Hatta fakülte için farklı zamanlarda farklı yerlerde arsasını bağışlayan hemşerilerimiz olmuştur. Fakat ne yazık ki yeterli lobi faaliyeti olmadığından ve siyasi gücün cılız kalmasından dolayı ilçemizin hak ettiği fakülteye kavuşulamamıştır.
Mevcut meslek yüksek okulu ile bir alt yapı oluşmuştur. Fakülte için gerekli arsa da mevcuttur, hem de farklı noktalarda ve alternatif seçenekler de vardır. Siirt Milletvekili Ören de bir defasında konu açıldığında, "Üniversiteler özerk bütçelere sahiptir ve Siirt üniversitesinin maddi sıkıntısı yoktur, bina için yeterli ödeneğe sahiptir" demişti. Dolayısıyla ilçemiz Kurtalan, fakülte için gerekli olan tüm şartları taşımaktadır.
Hızla büyüyen ve kent havasına bürünen ilçemiz Kurtalan'a bir fakülte kazandırılması ile iyi bir ivme kazandırılacaktır. Bu vesileyle ilçemize bu yatırımın çok görülmemesini arzu ediyoruz. Bu yatırıma kim veya kimler vesile olursa hayırla yad edilecektir. Nasıl ki çimento fabrikasına vesile olanlar halen hayırla yad ediliyorsa, bu kazanımda emeği olanlar da unutulmayacaktır. Özellikle Kurtalan'ın sivil toplum kuruluşlarını ve siyasetçilerini göreve davet ediyoruz. Esen kalın...