kurtalangazetesi @ hotmail.com

Hayatımızda önemli derece kolaylık sağlayan bu icatlar nasıl olur da rüyalarda görülür. Demek ki Bilim insanin beyni uyku da bile normal insanlarınkinden farklı çalışıyor ya da tamamen şanstır ya da ilahi bir güç onlara bu bilgileri iletmiştir. Ama bu bir gerçektir ve bu icatlar rüyalardan. Görüneni yaparak gerçekleşmiştir...
Niels Bohr
Günümüzde hale incelemeler yapılan ilk modern atom modelini bulmuştur. Rüyasında Niels Bohr kendisini güneşin kızgın gazlarla dolu merkezinde durduğunu görmüştür. Gezegenler ise ince bağlarla bağlandığı güneşin etrafında dönmekteydi. Her gezegen Bohr’un yanından geçerken ses çıkartıyordu. Sonra güneşte bulunan kızgın gazlar birden soğumaya başladı ve gazlar katı bir hal aldı. Bu rüya ile birlikte Bohr, Güneş Sistemi ve atom arasındaki benzerlikler üzerinde durdu. Araştırmalarını genişleterek Kuantum Kuramı üzerinde çalışmalar yaptı.Kuantum fiziğinin gelişmesinde baş rol oynadı.
Friedrich August Kekule
Bir gün kendisini iskemlesini ateşe doğru çevirip uyumuştur. Rüyasında küçük atomları sürekli hareket halinde görmüştür. Atomlardan başka eğilip bükülen zincirleri görmüştür. Rüyasında gördüğü yılan ağzına kuyruğunu almıştı. Halka haline gelen yılan Kekule nin önünde dönmeye başlamıştır. Kekule bu rüyası sayesinde halka formülünü keşfetmiştir. Benzen’in altıgen yapısı olarak bilinen bu formül organik kimyada moleküler yapıları açıklamada kullanılmaktadır.
Elias Howe
Amacı dikiş makinesi iğnesini keşfetmekti. Bu amaçla bir çok çalışma yapmış fakat ilk yaptığı ignelerde delik iğnenin ortasında olduğu için bir türlü amacına ulaşamıyordu. Bu konuyu kafasına çok takan Howe bir gün rüya gördü. Rüyasında vahşi bir kabileye esir düşmüştür. Kabile reisi kendisini çağırıyordu. Kendisine dikiş makinesini bir önce yapmasını emretmişti. Eğer kısa bir süre içinde bu makine bitirilmez ise, kabile reisi tarafından öldürülecekti. Elies Howe bu durum karşısında çok korkmuştu. Korkudan titreyen Howe bir an önce bir şey yapmalıydı. Aklına bir şey gelmiyordu. Bir süre sonra kabiledeki kişiler Howe’nin etrafında toplandı. Artık ölüm vakti gelmişti. Ellerinde mızraklarla Howe yi öldüreceklerdi. Howe bu mızraklara dikkatli bir şekilde baktığında çok önemli bir yapı gördü. Mızrakların uçlarında göz şeklinde delikler vardı. Sonrasında rüyasından uyandı. Rüyadan uyandığında deliği inenin ucuna koyması gerektiğini anladı. Bu iğne yapısını bir an önce uyarladı. Dikiş makinesine denediğinde bu buluşun başarılı olduğunu görmüştür.
Otto Loewi
Loewİ’nin sempatik ve parasempatik sinir uyarıları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Çalışmaları sonucunda sempatik ve parasempatik sinir uyarılarının sinirin girdiği maddeye aktarıldığını görmüştür. Ancak bunu ispat edebilecek bir metot bulamamıştır. Bir ispat yöntemi aradığı zorlu günlerde önemli bir rüya görmüştür. Rüya gördüğü olayı hemen laboratuvarında uygulamaya başladı. İki adet kurbağayı öldürerek onların kalplerini aldı. Kurbağa kalplerinin birisinin sinirini çıkartırken diğerinin sinirlerine dokunmamıştır. İlk kalbin yavaşlatıcı sinirini uyardı. Kalp yavaş yavaş atmaya başlamıştı. Bu kalp içinde tuzlu su bulunmaktaydı. Bu tuzlu suyu alarak sinirleri temizlenmiş olan kalbe aktardı. İkinci kalp bundan etkilenerek sanki kendi yavaşlatıcı siniri uyarılmış gibi yavaş atmaya başladı. Aynı olayı hızlandırıcı sinirleri kullanarak denedi. Ve bu metot sayesinde sinirleri uyarılan kalbin atışlarının değiştiğini gördü. Bu şekilde ortaya attığı düşüncesini belli bir temele dayandırmış oldu.