kurtalangazetesi @ hotmail.com

Hijyen, temizlik, halk sağlığı, sanitaston, dezenfekte, kişisel ve toplumsal olarak yaşamın oldukça önemli bir bölümünü oluşturduğu bilinen bir durumdur. Tüm bu temizlik ile ilgili kavramları bilinmesi, doğru bir yolla uygulanması ve kuralların bilinmesi gerekir. Son yıllarda virüslerin dünyayı elle geçirmesiyle de insanların daha fazla bu kavramlara yönelmiştir.
Temizlik deyince; sanitasyon, dezenfekte ve hijyen gibi kavramlar gelir aklımıza bu kavramlar temizlik ile ilgili olsada birbirinden farklı bazı belirgin yanları vardır.
Sanitasyon kökü Latince, Yunanca dilerinde ‘’Sağlık’’, ‘’Halk sağlığı’’ anlamlarına gelmektedir. Buradan amaç toplum sağlığını korumak daha temiz ve hijyenik üretim yapmak ve ortamı oluşturmaktır. Kısaca sanitasyon sağlıklı gıda, sağlıklı yiyecek içecek, temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonun yeterli arıtımı ve bertarafı ile ilgili halk sağlığı koşullarını ifade eder.
Sanitasyon en çok gıda alanında yapıldığı için üretimde kullanılan alet, cihaz, araç –gereç ekipmanının bir takıp hijyenik işlemlere tabi tutulması zorunlu olduğu bilinmelidir.
Sanitasyonda bireysel sağlığından çok halk sağlığının korunması ön plandadır. Sanitasyonda hijyen ve temizlik kuralları ne olursa olsun ihlal edilmemeli. Halkın tüketimine acık veya açılacak olan ürünlerdeki zararlı mikrop, bakteri veya mikroorganizmaların uzaklaştırması için yapılır. Sanitasyonun temel amaçların başında fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak sağlıklı gıdaların üretilmesidir.
Sanitasyon işlemine tabi olan gıdalarda bulaşıcı ve hastalık yapan bir dozda mikrop bulunmaz. Sanitasyonda bakteri ve virüslerin bir kısmının öldürülmesi uzaklaştırılması ve güvenli bir alan oluşturması hedeflenir. Sanitasyon gıdaların üzerinde uygulanan bir tekniktir bu nedenle kimyasallar kullanılmaz. Diğer temizlik işlemlerden bir farkı da budur. Gıda işletmelerinde her işletme özelliğine uygun olarak hijyen ve sanitasyon kontrol programları hazırlanmalı ve çalışmalar denetlenmelidir. İşletmelerde personelin, kullanılan alet ekipman yüzeylerin ve ortamın mikrobiyolojik kontrolleri tam olmalıdır. Hijyen ve sağlıklı koşulların sağlanması ile gıda ham maddesinin taşınması, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve satış sırasında oluşabilecek olumsuz durumları engellenerek en aza indirilmelidir. Sanitasyonda Çalışan kişinin hijyenin sağlanması, çevrenin kontrol altına alınması, donanımın temizlik ve bakımı gıda işletmeleri için üzerinde titizlikle durulması gereken önemli bir husustur.
İşletmelerde sanitasyon ve hijyen kontrolün sağlayacağı faydalardan bir kaçını şu şekilde söyleyebiliriz.
- Sağlık ve güvenlik garantisi vardır. - Haksız rekabeti önler. - Ürün kalitesinde yükselme görülür. - İnsan sağlığı için güvenli ürün elde edilir. - İşçi psikolojisini olumlu etkileyerek randımanın artmasına katkı sağlar. - Ürünün pazarlamasında etkili olur . - Tüketicinin aldatılmasını engeller. - Uluslararası pazarda gıda maddelerimize karşı güveni sağlar. - Gıda endüstrisinin gelişmesini sağlar.
Sözün özü Sanitasyon insan sağlığının iyileştirilmesi ve korunması için gereken bir durumdur.