teren8926 @ gmail.com

TOBB Türkiye’nin hemen hemen tüm ilerinde ve oda kurulmuş olan ilçelerinde başkanlık için seçime gitmektedir. Basında adayların vaatlerini görüyoruz. Siirt seçimlerinin aksine çok aktif yol haritalarını pratiğe dökmek için yetki istediklerine şahit oluyoruz.
TOBB ‘un görevlerine baktığımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olduğu belirtilmektedir.
TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşudur. Faaliyet konularının bir bölümüne baktığımızda, yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek benzeri faaliyetler sürdürmektedirler.
Kayıt ücretleri, aidatlar ve alınacak ücretlere ilişkin konularda bu kanunla verilen görevleri yapmak. Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve benzeri belgeleri incelemek ve onaylamak.
TOBB’un organları Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseyleri, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Genel Kurul delegeleri, oda ve borsaların meclis üyeleri tarafından demokratik süreçle 4 yıllığına görev yapmak üzere seçilirler.
TOBB il ve ilçelerdeki adayların vaatlerine baktığımız da bu vaatlerin bir kısımda olsa gerçekleşme ihtimalleri bile insanı heyecanlandırıyor. İlçelerde oda şubelerinden tutun yatırım vaatlerine hata aidat tan tutun maddi desteklere kadar iş uzuyor.
İlimize baktığımız da seçimler fazla bir heyecan görünmemektedir. 22 Yıl başkanlığı sürdüren oda başkanın bu gidişle bir 22 yıl daha başkan olarak devam edecek gibi görünüyor. Geçmiş pratiklerine baktığımızda bir oda binasının inşası ile Siirt çevresindeki birkaç köyde çilek üretimi ile ilgili proje yaptıklarını görüyoruz. İstihdama, ihracata, üretime katkı görünmemektedir. TOBB her ilde yaptığı okullardan Siirt’te nasibini almıştır. Genel başkan Hisarcıklıoğlu’da 22 yıldır genel başkan ve bir o kadar daha yürütecek gibi görünüyor. Zaten seçimli yarı kamusal mesleki odalarda 40-50 yıl başkan olanların var olduğu bir gerçekliktir. Halen ölüme kadar sürdürenler az değildirler.
Gelelim Siirt’in merkez ilçesi olan Kurtalan’ın durumuna bir göz atalım. Siirt nüfusu 172 Bin görünürken Kurtalan Nüfusu 60-70 bin dolayındadır. Kurtalan ilçesi Siirt’in tüm ilçelerinin nüfusları kadar görünmektedir. Siirt’e faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 30 veya 35’ı Kurtalan da faaliyet göstermektedirler. Kurtalan da bir organize sanayi sitesi yok. Kurtalan bir çok hizmetten nasibini alamıyor. Siirt STSO’da Kurtalanlı bir yönetici yok. STSO istihdam edilen bir Kurtalanlı yok. Kurtalan çoktandır STSO bağlı bir şubeyi hak ediyor. Öyleyse Kurtalan yatırım hizmette bir pozitif ayrımcılık hak ediyor. Ama Siirt lobisi çoğu zaman engeller koyduğuna şahitlik ediyoruz.
STSO seçimlerine gelelim. Bence Kurtalan şirketleri STSO yönetiminde ve hizmetlerinde yeterince temsil edilemiyor. Seçim den seçime oda başkanlarının yüzünü görüyoruz. İlçedeki faaliyetlerine baktığımızda sadece bir veya iki toplantının dışın da ben duymadım. Halbuki Kurtalan bir STSO’nun bir şubesinin kurulmasını çoktan hak ediyor. Kurtalan bu günkü durumu hak ediyor mu derseniz bence şirket yöneticilerin bu kadar duyarsız ve örgütsüz oluşlarından dolayı mutlaka hak ediyordur. Pratikler ortadadır. Örgütlü bir mücadele etmeyen haklarını alamazlar. Bu gün STSO seçimlere giderken kriz nedeni ile aidat ödeyemeyen ciddi bir boyuttaki üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanamadıklarını görüyoruz.